Nazwa urzędowa: Parafia pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi

gmina: Sokołów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Józef Fila, RM, od 2001-08-18

Historia:

Parafia Trzeboś powstała 02.10.1795 r. z fundacji Benedykta i Marianny Grabińskich, właścicieli Sokołowszczyzny. Funkcję proboszcza powierzono ks. Józefowi Tabińskiemu. Pierwszy drewniany kościół został przeniesiony z Sokołowa. Otrzymał wezwanie św. Michała i Aniołów Stróżów. Remontowano go m.in. w 1825 r. Obecny kościół, murowany, został wzniesiony w 1887 r. pw. Bożej Opatrzności. Kościół ten w 1902 r. konsekrował biskup pomocniczy z Przemyśla Karol Józef Fischer. W roku 1904 zbudowano grotę z figurą Matki Bożej z Lourdes. W 1917 r. władze zaborcze zagrabiły dzwony. W latach 1945-1955 przeprowadzono remont świątyni, a w roku 1957 zelektryfikowano ją. W roku 1958 ściany kościoła pokryto malowidłami. W r. 1974 bp Stanisław Jakiel poświęcił żelazną dzwonnicę. W 2004 r. podjęto prace remontowe przy świątyni parafialnej, dobudowano wówczas kruchtę. Jednym z najcenniejszych zabytków jest obraz „Podniesienie krzyża” (kopia dzieła Rubensa) odnaleziony w 2001 r. na strychu świątyni. Dnia 01.10.2009 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny poświęcił nową kaplicę cmentarną. Oprócz kościoła parafialnego istnieje kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach Rakszawskich. Jej początki sięgają roku 1979, gdy rozpoczęto sprawować Mszę św. w domu ofiarowanym parafii przez Józefa Fałdę. W późniejszym czasie dom zaadaptowano na budynek sakralny, który w roku 1982 poświęcił bp Stanisław Jakiel. W roku 1994 rozbudowaną kaplicę poświęcił bp Kazimierz Górny. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków 4.03.2002 r. Z wyposażenia i wystroju kościoła parafialnego 24 przedmioty wpisano do rejestru zabytków. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w latach 2004-2012. Prace te udokumentowano w 5 tomach Kroniki parafialnej. W latach 2002-2005 przeprowadzono także renowację dużego obrazu (6mx2,5m).

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1884-1887, poświęcony w 1887 r., konsekrowany w 1902 r.

Odpust parafialny:    VI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego i 19.03;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kąty Rakszawskie
pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół filialny, odpust 26. 08.

Godziny mszy św.:

Trzeboś, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.00, 10.30, 18.00 (17.00)

Trzeboś, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00; 10.30; 15.00

Trzeboś, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00 (17.00)
Kąty Rakszawskie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2500, wiernych – 2500, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:

Trzeboś; Kąty Rakszawskie,

Cmentarz: parafialny w Trzebosi – 3 ha, parafialny w Rakszawa Kąty 1,5 ha

Wydawnictwa o parafii:

Bielak Z., Zarys dziejów wsi puszczańskiej Trzeboś (XVII-XX w.), Rzeszów 2003.

Szostecki Z., Krzyże, kapliczki i gigury przydrożne w parafiach dekanatu Sokołowskiego jako obiekty kultu, Lublin 1989;
Walicki L., Walicki B., Rys historyczny parafii i kościołów w Trzebosi, „RocznikSokołowski”, Nr 2 (2000), s. 85-98.