Numer: 17 772 73 31
Adres: Trzeboś, ul. Kościelna 12 36-050 Sokołów Młp.,
Mail: kontakt@parafiatrzebos.rzeszow.pl